Echo ve Narcissus

Ressam: John William Waterhouse Eserin Bitiş Tarihi: 1903 Eserin Bulunduğu Yer: Walker Sanat Galerisi Eserin Gerçek Boyutu: 107.5 x 236 ...


Ressam: John William Waterhouse

Eserin Bitiş Tarihi: 1903

Eserin Bulunduğu Yer: Walker Sanat Galerisi

Eserin Gerçek Boyutu: 107.5 x 236 cm

Tür: Edebi Resim

Stil: Romantizm

Teknik: Yağlıboya

Materyal: Tuval

Teiresias, o ünü her yana yayılmış kahin Aonia şehirlerinden geçerken
Soranlara birçok şeyler söyledi kusursuz ve doğru.
İlk defa gövel gözlü Leiriope denedi
Sözlerinin gerçek ve onun güvenilmeye değer olduğunu.
Günün birinde Kephisos sularını döndüre döndüre onu kucakladı,
Dalgadan kollarıyla sardı, dileğine erişti. Gebe kaldı o güzel
Leiriope ve dünyaya geldiği anda nymphaların bile
Gönül vereceği bir çocuk doğurdu, adını Narcissus koydu.
Danışanlara, onun yetişkin bir yaşın uzun senelerine
Erişip erişemeyeceğini soranlara geleceği söyleyen o falcı
"Kendi kendiyle tanışmazsa..." buyurdu. Boş sanıldı toyunun uzun zaman sözleri,
Sonunda olaylar sevdasının, garipliği ve ölüşü
Gösterdi doğru olduğunu dediklerinin.
Çocuk olduğu kadar, Kephisos'un oğluna,
Bir genç diye de bakılabilirdi on beşine bir yıl daha katan ona.
Arzusunu kamçıladı nice kızların, nice delikanlıların;
Çıkmadı ama içlerinden ona ulaşabilen ne bir oğlan ne bir kız.
(Onun ince vücudunda yatan işte böyle bir gururdu.)
Sürerken gördü onu ağlara ürkek geyikleri,
Kendisine söz söylendi mi susmasını, hem de kendiliğinden söze başlamasını
Bilmeyen, fakat sesleri aksettiren Echo.
Ses değildi Echo o zamanlar, vücuttu; fakat konuşamazdı
Başka türlü o geveze ve ağzı yine öyle:
Söylenilenlerden geri yollardı sade
Sözün bitiminde gelenleri kendi diliyle.
Bunu yapan Juno'ydu, o tam yakalayacağı sırada
Ekseriya dağlarda Jupiter'in altında yatan nymphaları,
Kaçıncaya kadar onlar, oyalardı Echo sonu gelmez sözlerle tanrıçayı;
Saturnus'un kızı bunu anlayınca dedi: "Daha az yarasın işe,
Azalsın eski kudreti beni aldatan bu dilin."
Dediğini de yaptı; o günden beri Echo
İşittiklerini söyler, ve sözleri tekrar eder.
Echo görünce Narcissus'u bir ıssız kırda dolaşırken
Arzu sardı gönlünü, düştü gizlenerek izlerinin ardına;
Bir çıranın ucuna sürülmüş yanıcı kükürt
Beni getirilen alevi nasıl kaparsa
Echo da yaklaştıkça ona daha yakından yanıyordu aşkla.
Kaç kere okşayıcı sözlerle ona sokulmak,
Kaç kere yumuşak dileklerini ona sunmak istedi;
Yaradılışı vermedi izin söze başlamaya,
Bekleyebilirdi ancak sözleri ki onlara cevaplar yollayacak.
Yoldaşlarının sadık sürüsünden ayrılmış genç çocuk
Bağırdı tesadüfen: "Orada kim var?", "Var." diye cevap verdi yankı.
Donakaldı, gözlerini gezdirdi Narcissus etrafa,
Yüksek sesle dedi: "Gel buraya"; Echo da söylenileni söyledi.
Baktı Narcissus ne gelen var ne giden "Niçin," dedi "kaçıyorsun benden?"
Echo da denilenleri yolladı geri ve bu böyle sürdü gitti.
Aldanarak art arda söylenilen sözlerin görünüşüne dedi:
"Burada buluşalım."; cevap veremezdi hiçbir çağrışa
Bundan fazla istekle Echo, bağırdı: "Buluşalım."
Kollarını boynuna dolamak arzusuyla, kendi sözleriyle
Kendinden geçmiş, çıkıyordu koşa koşa girdiği ormandan.
Narcissus bir yandan kaçıyor, bir yandan "Elini çek boynumdan."
"Ölmek yeğdir," diye bağırıyordu "olacaksa senin her şeyim."
Echo başka bir şey söylemedi: "Senin her şeyim."
Kaçtı, ormanlarda saklandı, örttü kızaran yüzünü
Yapraklarla; o günden beri yaşar ıssız mağaralarda.
Kök saldı her şeye rağmen sevgisi yüreğinde, reddedilmesinin üzüntüsüyle
Büyüdükçe büyüdü, zavallı vücudunu dinmeyen kaygılar inceltti,
Kuruttu derisini zayıflık, uçtu gitti göklere
Eğer ondan ayrılabilirsen seninle gidecektir.
Çekemiyordu onu ne ekmek ne uyku kaygısı oradan.
Bakıyordu aldatan hayale doymaz bir bakışla, uzanmış sık çayırlığa
Gözleriyle kendini yiyordu. Ayrıldı oradan bir ara,
Diz çökerek uzattı kollarını ormanlara:
"Var mıdır?" dedi "Ey ormanlar, daha yaman aşka tutulmuş bir başka seven?
Bilirsiniz, çünkü siz saklanacak uygun bir köşeydiniz aşıklara.
Var mıdır? Geçti madem bir sürü asırları hayatınızın,
Ebediyet boyunca böyle eriyip giden biri geliyor mu aklınıza?
Seviyorum, sevdiğimi de görüyorum; fakat erişemiyorum gördüğüme, sevdiğime.
Sevenin kapıldığı hayal ne kadar aldatıcı? Bizi ayıran,
Ne koca deniz, ne bir yol, ne kapıları kilitli surlar;
Bu kadar acı çekmem için aramızda sade bir avuç su var.
O da kucaklanmak istiyor, ne vakit dudaklarımı öpmek için uzatsam
O da ağzını bana yaklaştırmaya çalışıyor.
İnsana tutulur gibi gelir, o kadar küçük ki engel olan aşkımıza.
Kim olursan ol, buraya gel sadece. Eşsiz çocuk bana niçin oyun ediyorsun?
Ben seni aradım mı nereye gidiyorsun?Kaçtığın yüzüm değil, ne de yaşım.
Çünkü benden nymphalar bile hoşlanırlar. Bilmediğim bir ümidi vaat ediyorsun
Dost yüzünle. Uzatınca kollarımı sen de bana uzatıyor; gülünce ben, gülüyorsun.
Gözyaşlarını görüyorum ağladıkça; kırpınca ben, gözlerini kırpıyorsun.
Anlıyorum güzel ağzının oynamasından, kulaklarıma erişmeyen sözler söylüyorsun.
Anlıyorum, o benim, aldatmıyor beni artık hayalim.
Tutuşturan da ben, yanan da. Kendime olan sevgimle yanıyorum.
Ne yapayım? İsteneyim mi? İsteyeyim mi? İsteyecek ne kaldı artık?
Beni yoksul ediyor varlığım; arzuladığım benimle.
Ayrılabilsem vücudumdan; garip bir dilek seven için ama,
Sevdiğim uzak olsa keşke. Kemirsin artık gücümü acı,
Ve geldi son günleri ömrümün, göçüyorum hayatımın baharında.
Ölüm gelmeyecek bana ağır dinecekse acılarım."
Vücudunun özü kuvveti. Bir ses, bir avuç kemikti ondan arta kalan;
Söylerler sonradan kemiklerinin taşlaştığını, ses kaldığını.
O günden beri ormanlarda gizlenir, görünmez artık dağlarda;
Onu herkes işitir, yaşayan sade bir ses var onda.
Başından savdı nymphaları, dalgalardan ve dağlardan doğanları da;
Başından savdı delikanlıları da. Yalvarır günün birinde
Hor gördüklerinden biri kaldırarak ellerini göğe
"Bırak sevsin bizim gibi, bizim gibi sevdiğine erişemesin."
Bu haklı dileği yerine getirdi Ramnus'lu.
Berrak bir pınar vardı, dalgalarında gümüşler oynaşır,
Ona ulaşan ne bir çoban, ne otlayan keçi, ne bir sürü,
Ne vahşi bir hayvan, ne ağaçtan düşen bir dal;
Tek bir kuş bile yoktu onun sükûnetini bozan.
Çevresinde en yakın suyla beslenir bir çayır,
Ve oranın güneş ışığıyla ısınmasına engel olan orman.
Pınar ve yerin güzelliği çeker onu kendine,
Uzanır Narcissus av yorgunluğu ve sıcağın verdiği ağırlıkla yere.
Gidermek istersen susuzluğunu, artıyordu bir yandan susuzluğu;
İçtikçe suya vuran güzelliğine hayran,
Seviyordu tensiz bir hayali, vücut sanıyordu sulardakini.
Donakaldı Paros mermerinden bir heykele benzeyen o aynı yüzle
Kımıldamaksızın, bakıyordu kendi kendine şaşkın şaşkın.
Bakıyordu önünde duran ve bir çift yıldızı andıran gözlerine,
Bacchus'a, Apollon'a yaraşır saçlarına,
Tüysüz yanaklarına, fildişinden boynuna,
Parlak, kardan bir beyazla karışan rengine, alımına ağzının,
Bakıyordu hayran hayran topuna, kendine bu görülmezlik güzelliği sunanların.
Bilmeden kendini arzuluyor, severken onu kendini seviyor,
İsterken kendini istiyordu, içini yakan ateşi tutuşturan da kendiydi.
Kaç kere faydasız öpücükler sundu aldatan pınara.
Suların ortasında gördüğü boynuna kollarını dolamak arzusuyla
Ellerini kaç kere daldırdı, boşa kavuştu kolları sularda.
Neyi gördüğünü bilmiyor, fakat yanıyordu onunla,
Gözlerini aldatan hayal onu coşturuyordu.
Ey saf çocuk, neden bir kaçan hayal peşindesin?
Yok hiçbir yerde dilediğin; sen hele bir dön bak nasıl kaybolacak.
Gördüğün o, gölgesi suya vuran şeklin aksidir.
Onun olan hiçbir şeyi yok; seninle geldi, seninle kaldı,
"Sevdiğim daha ömürlü olsun dilerim.
Ve şimdi can verelim ikimiz bir solukta."
Dedi, kendinden geçmiş, aynı yere seyre döndü.
Dalgalandı sular yaşlarla, geri gelen hayal
Karardı gölün oynamasıyla. Görünce gittiğini uzaklara
Bağırdı: "Nereye gidiyorsun? Bırakma beni." Taş yürekli, seveni
Yalnız koyma. "Madem bırakmıyorsun dokunmama, hiç olmazsa
Doya doya bakayım, yiyecek bulayım sürüp giderken sonu acı çılgınlığım
Dertlenerekten gömleğini baştan aşağı yırttı,
Çıplak göğsüne vurdu mermer yumruklarıyla.
Dövdüğü göğsü bezendi gül kırmızıyla,
Nasıl erguvan rengi alır renk taneleri olmamış bir salkımın,
Ve bir yanı beyazken bir yanı kızaran elmaların.
Görünce suya dönen onları dalgalarda,
Daha fazla duramadı; zayıf bir ateşle nasıl erirse sarı balmumu,
Ve ısınır da sabah yağan kırağı güneş ışığıyla nasıl yok olursa.
Aşkla incelen o da gizli bir ateşle için için eridi ve yok oldu gitti.
Kalmadı artık ne kırmızıya çalan beyaz teni, ne diriliği, ne kuvveti.
Ne göz alan onlar, ne de Echo'nun vaktiyle sevdiği vücut.
Her ne kadar küskün ve geçenleri hatırlıyorsa da acıdı gene ona;
"Zavallı çocuk, ah!" diye bağırdıkça her defasında
Çınlayan sesiyle tekrar ediyordu "Ah!".
Elleriyle o kollarını yumruklarken çıkan sesleri geri yolluyordu Echo.
Şunlar oldu son sözleri gözlerini ayırmadan sulara bakan Narcissus'un:
"Ey boş yere sevdiğim çocuk"; yer tekrar iletti dediklerini.
"Elveda." deyince o, bağırdı Echo: "Elveda."
Yorgun başını dayadı sık çayırlığa,
Ölüm kapadı efendilerinin güzelliğine hayran gözlerini.
Hâlâ bakıyordu kendine, yeraltına göçtükten sonra bile;
Bakıyordu Styks sularına. Dövündüler bacıları Naias'lar
Kesik saçlarını yanı başına koydular; dövündüler Dryas'lar
Echo da katıldı onlara, tam sedyeyi, odun yığının, titreyen meşaleleri
Hazırladılar, vücut yoktu hiçbir yerde, yerinde sarı göbeğini
Beyaz yaprakların kucakladığı bir çiçek buldular.

Publius Ovidius Naso
(Çeviri: Can Yücel, Tercüme Dergisi, Sayı 75, 19 Mayıs 1944)

       Teiresias, kahin olmadan önce yedi yıl boyunca bir kadın olarak yaşamış ve kadınlar hakkında iki önemli keşifte bulunmuştu. Biri, kadınların sevişmekten erkeklerden daha çok haz aldığıydı. Bunu Hera ve Zeus ile paylaşınca Hera o kadar kızdı ki onu bir anda kör etti, bu da Teiresias'ın ikinci keşfine yol açtı: Her kadın bu gerçeği duymaktan hoşlanmıyordu. Zeus durumu telafi etmek için Teiresias'a geleceği bilme gücünü hediye etti. Böylece Teiresias, Narcissus'un annesi Liriope ona gelip oğlunun ömrünün ne kadar uzun olacağını sorduğunda "Kendini bilmediği sürece oğlunun uzun bir ömrü olacak." diyebilecekti. Nitekim öyle de oldu.

       Echo da, sesi çok güzel olan doğaya düşkün bir su perisiydi. Fakat biraz fazla konuşuyordu. Hera (Juno) da bir gün onu ancak başkalarının söylediklerini tekrarlama lanetiyle cezalandırdı.

       Günlerden bir gün, Echo, ormanda avlanan Narcissus'u gördü ve uzaktan uzağa gizlice izlemeye başladı. Özlemle takip etti, kovaladı ve zamanla aşık olmaya başladı. Narcissus, izlendiğini sezdiğinde heyecanlandı ve "Gel!" diye bağırdı. Echo da ancak söylenenleri tekrarlayabildiği için "Gel!" diyebildi ve saklanmaya devam etti. Bu gizemli kadını göremeyen ancak sesini duyan Narcissus, onu daha çok istemeye başladı. Birdenbire Narcissus'un gözünde bu tanımadığı sesin içinde olabilecek bütün aşkların ihtimali canlanıverdi. Bu kadın kendisi için her açıdan mükemmeldi, yani arzusunun kaynağıydı.

       Derken Echo saklandığı ağaçların ardından kendini gösterdi ve Narcissus onu gördü. Bu güzeller güzeli periyi gören Narcissus'un midesi bulandı ve "Sen bana sahip olacağına, ölüm bana sahip olsun, daha iyi!" diyerek ondan kaçmaya başladı. Echo'yu istemiyordu. Fakat Echo'nun neyi vardı ki bu kadar tiksinilecek? Güzel miydi? Elbette... Sorun şuydu: Narcissus, onu deneyimlediği an, Echo herhangi başka bir şey olamazdı artık.

       Bu şekilde reddedilmek Echo'yu çok üzmüştü ve günden güne eriyordu, bedeninden arta kalan parçalar ormanda birer kayaya dönüşüyordu. Zamanla kendisinden geriye sesten başka bir şey kalmayacaktı.

       Narcissus tarafından reddedilen aşıklardan biri Echo'nun bu halini görünce çok kızıp intikam tanrıçası Nemesis'ten misilleme dilendi. "Eğer Narcissus bir gün aşık olursa, aşkına karşılık bulamasın!" Nemesis, kendisine edilen bu duayı duydu ve Narcissus'a güzel bir ders vermeye karar verdi. Onu, kendisine aşık edecekti.

       Narcissus yine ormanda bir gün avlandıktan sonra dinlenmek için bir pınar kenarına geldi. Yorgundu ve buradan su içmek için pınara eğildi. Eğildiğinde birden su üzerinde ilk kez kendi silüetini gördü ve bu silüete aşık oldu. Ona sarılmak istiyordu, sarılamıyordu. Öpmek istiyordu, öpemiyordu. Yıllarca gördüğü şeyin, umutsuzca sudan çıkıp kendisini sevmesini beklemeye başladı. Kurduğun hayallerin gerçekleşeceğini düşünüyordu.

       Bazıları Narcissus'un dalıp gittiği pınarın efsunlu olduğunu, ona büyü yaptığını ve başka hiçbir yere bakamadığını söylüyor. Belki de içten içe öyle olduğunu umuyorlar. İşin aslı büyüye falan gerek yoktu. Nemesis'in sadece Narcissus'un yolunu sıradan bir su kenarına düşürmesi gerekiyordu, Narcissus kendi kendini cezalandıracaktı zaten.

       Yine Ovidius'un başka birini anlatırken dediği gibi:

       "Ama onun aşkı ihmalle kabarır; acılarla tetikte zavallı bedeni harcanır; zayıflıktan derisi kırışır sonunda, güzel hatları esintilenen rüzgârda çözünür gibi erir gider -bir şey kalmaz geriye, şunlar dışında-"

       Kendi silüetine hayranlık besleyen Narcissus, zamanla yemeden içmeden kesildi ve gücünü kaybetmeye başladı. Ona küsen Echo bile bir yandan haline acıyordu. Fakat iş işten çoktan geçmişti, Narcissus bir süre sonra dayanamayıp aşkına karşılık bulamadığı için kederinden öldü. Kendisine olan aşkı onun sonunu getirmişti.

       Ona acıyan su perileri ve Echo bedenini yakmak için odun toplamaya gittiler ve geri döndüklerinde bedenin yerinde beyaz yaprakların çevrelediği sarı göbekli bir çiçek bulurlar. Bu çiçek nergisti.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-LisansDevam 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Eserin tüm hakları yazara aittir. Kaynak gösterilmeden kopyalanamaz, alıntı yapılamaz. Anlayışınız için teşekkürler.

Sende Fikrini Söyle

Ad

2017 referandum,1,32.Tüyap fuar,1,3310,1,360 Derece,1,3renk börek,1,5G,1,6,1,7 Plus,1,7.0,1,7.0 Nougat,3,7.1.2 Beta,1,8,1,abbi glines,1,abby abbernaty,1,Acapella,1,ACIKAYSIÇEK,1,Acoustic,5,Açık,1,Açlık ve susuzluğa formül,1,Africa,12,African,2,ahmet sancaktar,1,AKG,1,Akıllı Telefon,2,Alexsandr,1,Alien: Covenant,1,Almanya,2,Alt Rock,2,Amasya,4,Amerika,1,Amerikan Mutfağı,3,andoid,2,Android,17,Android 7,1,Android 7.0,1,Android 7.1.1,1,Android 8.0,1,Android Oyunları,2,Android Uygulamaları,23,Android/Tablet,7,angels,1,Ankara,4,Antalya,1,Anti-virüs & Trojen,1,Antik Yapılar,3,Aperatifler,6,apk,3,Apple,19,AppStore,1,Arabic,3,Araçlar / Sistem Araçları,13,aradığım sensin kitabı,1,araf,4,araf kitap çekilişi,1,araf kitap yorumu,3,Arif v 216,1,Arkadya yayınları,1,Artemis,1,artemis sevenler,2,artemis yayınları,1,arzuların esiri,1,ASELSAN,1,asher and remy,1,Asia,2,aspendos,1,aspendos yayınevi,1,aspendos yayınları,1,asude,3,asude röportaj,1,asunny,2,Asus,3,aşk romanı,1,aşka ikinci şans,1,aşka ikinci şans kitap yorumu,1,aşkın gölgesi,1,Aşure Tarifleri,1,Atıştırmalıklar,1,ayaklı bela,2,aylardan aşk,2,Azerbaycan,2,azeri mutfağı,5,Balıklar,1,Balkan,3,barlas ve yesra,1,Batarya,2,Bebekler için mamalar,5,Bedava İnternet,8,BeepBoopHQ,1,Beğenmeme,1,Belçika,5,benimle kal,1,Beslenme yazıları,5,Beta 3,1,Beyrut,26,Bilgisayar,5,Bilgisayar Oyunları,5,Bilim kurgu,1,bimde satilan yagli gevrek tarifi,1,Bisküvi pastası,1,BlackBerry,1,Blade Runner 2049,1,Blog,2,blog tour,2,blog tur,3,blog tur nedir,2,blogger,2,Blogger Eklentileri,2,Blogger Menü Kodları,1,Blues,3,Bodrum,3,book review,2,boonsboro,1,Bop,1,Bosna-Hersek,1,Bozcaada,10,Börek tarifi,4,Börekler,8,brenda joyce kitapları,1,Bron Atlı,1,bu arada kitap konusu,1,bu arada..,1,bugday nohut corbasi,1,Bulgurlu semizotu yemeği,1,Burçlar,1,Bursa,9,Buz Öpücük,1,bütün börek,1,Call Of Duty,1,Caribic,1,Casper,3,cehennem kitabı,1,cehennem kitabı yorum,2,cehennem kitap çekilişi,1,Celtic,2,Chatbot,1,Chia tohumlu cacık,1,christian grey'i kim oynayacak,1,Chrome,1,Chucky,1,Classical,6,Claude Monet,5,coleen hoover,3,connon mackinnon,1,Contre-Jour,1,cora cornick kitapları,1,Corn flakes tatlısı,1,corrine jackson review,1,Country,3,crack,12,Cubuk kurabiye,1,Cult of Chucky,1,Czech,1,Çanakkale,5,çay saati,21,Çekiliş,1,Çerkezce,1,çevirmen röportajı,1,çevirmenden notlar,1,Çıktı,1,çik-lit,1,ÇİKOLATA,1,Çin-Mutfagi,9,çokokrem,1,Çorbalar,26,Çorum,3,Dance,1,değişik tarifler,3,dengesiz bir aşkın anatomisi,1,Despicable Me 3,1,dex,1,dex plus,1,Dex Yayınları,2,dex yeni kitabı,1,dexplus,1,dexplus kitapları,1,dexplusın ilk kitabı,1,Dıxıe Cash,1,Diğer yazılar,3,Dimitri,1,Discography,11,Diyet,1,diyet kurabiye,1,Diyet tarifler,2,Diyet Yemek Tarifleri,6,Diyet Yemekleri,5,dizi,2,dizisi,1,Doğan yayınları,1,Dolmalar,1,Dolmalar-sarmalar,3,domuzeti,1,Donanım,1,Dosya Upload,3,Dosya ve Disk Yöneticileri,5,Downtempo,1,drama,1,dublin caddesi,1,dublin caddesi kitap tanıtım,1,dublin caddesi kitap yorum,1,Durum,1,duygu özlem yücel,2,Dünyayı Kurtaran Adam,1,düşmüş melekler,1,DVD/CD/Disk,1,Eastern Europe,1,eden,1,Edge,1,Edouard Manet,6,Edvard Munch,1,Edward Hopper,3,Efsane,1,Eğlenceli kitap,1,Ekmek tarifleri,1,Ekonomi,3,Ekran,1,Ekran Kayıt Araçları,2,Electronic,4,Electronica,1,elizaeth hoyt,1,elli ton filminin oyuncuları,1,elliton filminin castı,1,elliton serisi oyuncuları kimler olacak,1,elmali kolay kek,1,elmali pamuk kek,1,Elmas kurabiye,1,Emoji,1,en iyi blog,1,en iyi kitap,1,En Karanlık Gece,1,en mükemmel yorum,1,Enerji,1,Ephesus yayınlaı,1,ephesus yayınları,2,epsilon yayınları,4,erotik kitap,1,erotik paranormal,1,et yemekleri,5,Ethnic,22,Ethnic Fusion,4,Ethnic Jazz,5,Etkinlik,8,Etli Yemekler,51,Experimental,1,F600,1,Facebook,17,Facebook Spaces,1,Fado,5,fallen angels books,1,fallen too far,2,fallen too far kitap yorumu,1,falling kingdom,1,fantastik kitap,1,Farsça,8,fatma erdek,1,Faydalı Besinler,3,Female Vocal,4,Female Voices,14,Film,2,Film İndir,2,Fiyat,4,Fiyatlar Zamlandı,1,Flamenco,6,Flash Player,1,Foça,3,Folk,32,Format Dönüştürücüler,1,fosforlu cevriye,3,fosforlu cevriye kitabı,1,fosforlu cevriyem,1,Fotoğraf,1,Fotoğraflar,2,Fragman,13,France,7,Francisco Goya,2,Fransa,3,fransız mutfağı,20,fransız yemekleri,1,French,2,Funk,1,Fusion,1,G4,1,G6,6,Galaxy,2,Galaxy A Serisi,1,Galaxy A7,1,Galaxy C7 Pro,1,Galaxy Note 5,1,Galaxy Note 7,1,Galaxy S5,1,Galaxy S6,1,Galaxy S7,2,Galaxy S8,18,Galaxy S8 Plus,4,Galaxy S8+,2,Galaxy Tab 3,1,Garanti,1,gece önceden yapilip dolaba atilan pogaca,3,gecemi aydınlat,1,gecemi aydınlat kitap yorumu,1,gelin,1,gelin kitap yorumu,1,Geliyor,1,GENA SHOWALTER,1,General Mobile,2,General Mobile GM 6,1,Genova,1,Georges Seurat,4,Gezi Rehberi,7,Gipsy,2,GM6,1,go!kitap,1,gongyoo,1,Google,3,Google Earth,1,Görüntü,1,gözlerinin esareti,1,greenpeace,1,Guıllaume MUSSO,1,Guıllaume MUSSO kitapları,1,Guıllaume MUSSO tavsiye,1,Gupshup,1,Gustav Klimt,2,gül ve avcı,3,gülşah elikbank,1,Güncelleme,4,Gündem,18,günümüz aşk romanı,1,günümüz Nora,1,Gürcistan,4,Güvenlik,9,güzellik salonu,1,Gypsy,1,haber,29,Haberler,4,Hacker Dersleri,2,Hafif Yemekler,2,Hamur İşleri,25,HAMUR İŞLERİ,25,Harlequin,1,HARLEQUİN EYLÜL AYI KİTAPLARI,1,Haşhaşlı ıslak kurabiye,1,hata,2,hathaways series,1,havuçlu börek,1,havuçlu kek,1,Hayata Uyanmak Kitap,1,Hayata Uyanmak yorum,1,hazir baklava yufkasindan kivratma,1,hd,1,healerdizisi,1,Heelreo,1,Helaer,1,her son bir başlangıçtır,2,Hızlı ve Öfkeli 8,1,hile,19,HİSTORİCAL HUNTERS,3,historical romance,7,Hobbit,1,hobbit 2012,1,hobbit 2013,1,hobbit movie,1,hobbit offical trailer,1,Hobbit trailer,1,Hollanda,6,hopeless,3,HTC,1,HTC 11,1,HTML/HTML5,1,Huawei,12,Huawei P10 ve P10 Plus,1,ı love bad boys,6,I Love Book Boyfriends,2,Iain,1,Indian,3,Instagram,1,Instrumental,21,IPhone / IPad,1,Iranian,18,Islak kek,2,Ispanakli borani tarifi,1,Isparta,2,Israel,4,i love bad boys,2,İCloud,1,İçeçekler,2,İkinci Şanslar Durağı,1,İletişim,2,ilk defa kitap yorumu,1,İlmen gölü,1,incelemesi,1,indie folk,1,ingiliz mutfağı,4,İnsan,1,internet,44,İnternet,13,İnternet Güvenliği,4,İOS,3,iOS 10.3,1,İOS Uygulamaları,8,iPhone,13,İPhone,1,iPhone 6 plus,1,iPhone 8,4,iptal,1,İran,5,iskoçya,1,İşletim Sistemleri,6,İtalya,27,italyan mutfağı,17,ithaki yayınşarı,1,jamie mcguire,6,jamie mcguire kitapları,4,Jan van Eyck,1,Jane Feather,1,Japan,1,japon mutfağı,6,jared and nina,3,jasinda wilder,1,jazz,9,Jean-Leon Gerome,1,Jennifer McMAHON,1,Jennifer McMAHON yorum,1,jennifer royce,1,JiChangWook,1,John William Waterhouse,1,Jojo moyes kitapları,1,Jojo Moyes yorum,1,judith mcnaught,2,Julie Garwood,3,Julie Garwood kitapları,3,K6 Note,1,kabaklı börek,1,kabartma tozlu pogaca,1,Kablosuz,1,kadere inanır mısın kitap yorumu,1,kadere inanırmısın,1,Kağıt Kız,1,Kağıt Kız yorum,1,Kağıt kız yorumu,1,Kahvaltilik degisik tarifler,1,kakaolu catlak kurabiye,1,kakaolu kek,1,Kapak Tanıtım,2,karakolda ayna var,1,karamelli misir gevregi,1,karanlığın efendileri,1,Karayip Korsanları 5,1,Katlanan,1,Kayıp Kızlar Adası yorum,1,kdrama,1,Kebaplar,2,Kek tarifi,7,Kek Tarifleri,6,Kekler -pastalar,26,KENDİNE YALAN SÖYLEME,1,Kıbrıs,8,kırçiçeği tepesi,1,kıvratma tarifi,1,kızlıdereli,1,kimberley freeman,1,kitap,11,kitap çekilişi,7,kitap inceleme,1,kitap rüyas,1,Kitap rüyası,1,kitap seri sıralaması,1,Kitap Serisi İncelemeleri,1,Kitap Tanıtım,10,kitap tanıtımı,2,Kitap tavsiye,1,Kitap yorum,7,Kitap Yorumu,17,kokoş kurabiye,1,kolay pogaca,3,kolay tarifler,5,kolay un kurabiyesi,1,Konsept,1,Konuşan Kitaplar ile Blog Turu,22,Kora,1,kore,2,korecast,1,Koridor yayınları,3,Köfteler,12,Kömey,1,kraliçe,1,Krem santili kurabiye,1,Krep,1,Krep hamuru tarifi,1,krep nasıl yapılır,1,Krep Tarifi,1,krep tarifi kolay,1,krep yapılışı,1,krep yapımı,1,Krıstan Hıggıns,1,Kulaklık,1,Kurabiye tarifi,1,Kurabiye Tarifleri,3,Kurdish,1,kurtadam romanı,1,kuru börülce,1,Kuru börülce Salatası,1,küçük kız,4,küçük kızın büyük haremi,1,küçük kızın büyük kütüphanesi,3,Kürtçe,5,Ladino,2,Latin,2,Lenovo,3,Lezzet durakları,11,LG,9,LG G6,2,Lınwood Barclay,1,LİMON SUYU VE SARIMSAK MUCİZESİ,1,lisa kelypas,1,Lite,1,Live,1,Logo,1,lor peyniri salatasi,1,losing it kitap yorumu,1,Lounge,1,Lübnan,27,mabet kitabı ön okuma,1,mabet kitap çekilişi,1,Mac,1,MacKinnon,1,Madem Gidiyorsun Çöpü de Götür,1,Makarnalar,14,makarnalar-pilavlar,9,makarnali Börek,1,Mali,1,Mark Zuckerberg,1,Martı yayınları,1,Mary E. Pearson Yorum,1,Mas fasulyesi tarifi,1,maş fasülyesi nasıl Yapılır,1,Matrix,1,Mauritania,1,Mavi Yolculuk,1,mayonezli pogaca,1,Meditative,1,meksika mutfağı,7,melekler zamanı,1,meral kır,3,Messenger,1,Meteoroloji,2,Mexico,1,Michelangelo Merisi da Caravaggio,1,Middle Eastern,5,milföy tatlısı,1,Mitral Kapak,1,Mobil,31,Mobil Uygulamalar,1,Monako,2,Monte Carlo,2,Montgomery kardeşler,1,Mor,1,morgan,1,morgan rhodes,1,Moto M,1,Moto Z,1,Motorcu Çocuk,1,Motorola,1,Mozaik pasta,1,Mp3 Düzenleme,1,Muhasebe,1,Mumya,1,Mutfaktaki püf noktalar,2,müptela yayınları,1,Müzeler,23,Müzik,2,my book boyfriend,2,My Dream Cast,8,Nasıl Yapılır,30,nemesis kitap,1,Nemesis yayınları,2,Neş'e Erdok,1,never too far,1,never too far kitap yorumu,1,new adult kitaplar,1,new adult nedir,1,New Age,6,New Age Piano,1,Nisastali pogaca,1,nişastalı üzümlü kek,1,No Time for Goodbye,1,Nokia,3,Nora roberts,1,Norway,2,Note 8,1,Notlar,19,Nougat,3,Nova Lite,1,Nükleer,1,ODTÜ,1,once and always,1,oppa,2,Oreo,2,Original Score,1,ortaçağ,2,Oteller,17,Otlu pogaca,1,Otomobil,1,Ottoman,1,oyun,30,Oyun Haberleri,2,Oyun Videoları,2,Ömrünü Gösteren,1,ön okuma,2,ön okuma partisi,3,Ön Sipariş,1,Önemli Bilgiler,2,Özellik,1,Özellikleri,1,P10,4,P10 Lite,1,P10 Plus,1,P8,2,P8 Lite,1,P9 Lite,1,Pagan Folk,2,Pamela Clare,1,Pamukkale,1,Paralı Dönem,1,parçalama yazısı,1,Pardus,1,pasta tarifi,3,Pastane pogacasi tarifi,1,Pastane tarifleri,3,patatesli börek,1,patch,4,Patladı,1,Paullına Simons,1,Pegasus tavsiye kitap,1,pegasus yayınları,2,pena yayınları,3,Persian,11,peter ward,1,Piano,1,pideler,1,Pieter Bruegel,4,Piksell,1,Pil,1,Pilavlar,6,Pinterest Snapchat,1,pirasali börek,1,Piyano kek tarifi,1,Piyasa,1,Play List,1,Pogaca tarifi,1,Polatlı,2,Polisiye,1,polisiye aşk romanı,1,Polisiye Gerilim Romanı,1,Polski,3,ponçik,1,ponçik tarifi,1,pop,3,Portakalli islak kek,1,portakalli yumusacik kek,1,Portugal,1,Power Ranger,1,Power Rangers,1,pratik bilgiler,5,pratik kıvratma,1,pratik lezzetler,2,pratik tarifler,4,Pratik Yemekler,2,Programlar,8,providence,4,providence my dream cast,1,providence serisi,1,Qawwali,1,red hill,1,referandum,1,Regencies Serisi,1,Reklam,1,Rekor,1,Rembrandt,4,requiem,1,requiem book review,1,Resident Evil: Son Bölüm,1,resimli un kurabiyesi,1,Ressamların Hayatlarına Dair,9,Restore,1,Revani Tarifi,1,Rıchelle Mead,1,Rock,4,rodeo yarışları,1,Roma,7,Romance,1,romantik kitaplar,1,Rosa,1,rosemary beach series,1,Rönesans ve Maniyerizm,8,rus mutfağı,8,rush finley,1,Rusya,1,S8 Edge,1,S8 Plus,1,Sabit Disk,1,saglikli tarifler,1,Sağlık,2,Salata tarifi,3,Salatalar,23,Salsa,1,Salt Lick,1,Salyangoz yayınları,1,samantha young,1,Samsung,37,sancaktar,1,sancaktarlar serisi,1,Santranç,1,saraf fine kitabı,1,sarah maclean,1,Satış,3,Satışa Çıktı,1,Savaş 1941,1,savaşçı,1,Seagate,1,Sebze yemekleri,6,sebzeli mezgit,1,Sebzeli Yemekler,20,Sefarad,3,sekersiz kurabiye,1,Selçuk,1,sena,1,Seninle Kitap Yorumu,1,Seo,1,seri,1,Seri üretim,1,serpil kır,1,Servis yok,1,Ses ve Video,7,sessiz intikam kitap çekilişi,1,sessiz intikam ön okuma,1,sevecek biri kitap tanıtım ve ön okuma,1,Sevgilimden Son Mektu Kitap,1,Sevgilimden son mektup alıntılar,1,Seyahat İpuçları,1,sınırları zorlamak çevirmeni,1,sınırları zorlamak kitap çekiliş,2,sınırları zorlamak kitap yorum,2,Simit tadinda minik kurabiyeler,1,Sinema,17,sodalı revani,1,Soguk corba,1,sonsuz dokunuş kitap yorumu,1,sonsuza kadar,1,Sony,5,Sony Xperia,1,Soslar,10,sosu yumurtasız ıslak kek,2,Sosyal Medya,18,Soul,1,Soundtrack,3,Söylemeyeceğine söz ver kitap tanıtım,1,Spain,5,Spor,2,Spotify,1,St. Vladimir,1,stephanie laurens,1,suat derviş,1,suat derviş kimdir,1,Super Mario Rün,1,Super Six Sunday,1,suriye,1,Sütlü Tatlılar,9,Sweeden,2,şarj,1,şehriye salatası,1,şekerli milföy çubukları,1,şerbetli tatlılar,1,şifacı,1,Şifre,1,Tablet,1,tanem,1,Tango,1,Tanıtım,6,Tanıtım Tarihi,1,Tanıtım Videoları,1,tantuni,1,Tantuni tarifi,1,Tarayıcı Eklentileri,7,Tarih,1,tarihi aşk romanı,4,tarihi aşk romanları,5,Tarsila do Amaral,1,Tasarım,1,Tasarruf,1,Tatilname hakkında,4,Tatlı Bela,2,tatlı bela ikinci kitap,1,tatlı kurabiye,1,tatlı tarifi,3,Tatlı Tarifleri,4,Tatlılar,11,Tatli Tarifleri,25,Tatlilar,40,Tatyana,1,tavada balik pisirme,1,Tavada mezgit,1,tavsiye kitap,1,tavuk göğsü,1,tavuk tantuni nasıl yapılır,1,Tavuk tantuni tarifi,1,Tavuk yemekleri,3,tavuklu börek,1,tavuklu kuskus salatasi,1,Teknoloji,9,Teksas,1,Telefon,6,tepsi böregi,1,The Mummy,1,The Return of Xander Cage,1,The Rules of Scoundrels,1,time travel kitaplar,2,too far series,1,too far serisi,1,touched,1,Tramvay,1,Transformers: The Last Knight,1,travis maddox,1,Tuğçe nida sevin,2,Tunusia,1,tur tanıtım,1,Turkey,4,turkish blog tour,2,Tuva,1,türk edebiyatı,1,türkan şoray,1,türkçe,4,Türkiye,2,türkiyenin en büyük blog tur ekibi,1,Twitter,2,Twitter Lite,1,umutsuz,2,umutsuz kitabı,2,umutsuz kitapı,1,un kurabiye resimli,1,un kurabiyesi nasıl yapılır,1,un kurabiyesi tarifi,1,update,3,Uygulama,1,Ücretsiz,1,Üç kişilik,1,Üzümlü kek tarifi,1,V10,1,Vampir akademisi,1,vampir romanı,1,Various,2,Vatikan,2,vazgeçemem senden,1,Veda’ ya Zaman Yok,1,Venedik,1,Via A1 Plus,1,Via P1,1,Video,1,Video Düzenleme,3,Video İndir,4,Vincent van Gogh,2,Virüs,2,Vocal,1,walking disaster,1,wallpapers,1,WhatsApp,7,Wikipedia,1,William-Adolphe Bouguereau,4,Windows Phone Uygulamaları,3,wonbin,1,World,37,World Beat,1,World Influenced,1,World music,3,X Power 2,1,xiaomi,1,Xperia L1,1,Xperia X,1,Xperia XZ,1,Yabancı Yayınları,4,yağız,1,yalancı su böregi,1,Yalanci tavuk göğsü,1,Yan sanayi,1,Yandı,2,Yardımcı Araçlar,11,Yatırım,1,Yayınladı,1,yaz corbasi,1,yazar röportajı,1,Yazar Tanıtım,1,yazılım,13,yemek,1,Yemek haberleri,1,yemek tarifi,16,yemek tarifleri,277,Yeni,1,Yenilik,1,Yerli,1,Yerli İşletim Sistemi,1,Yerli Motor,1,yıkılan krallıklar,1,Yılbaşı Çekilişi,1,Yoğurtlu Tavuk Salatası,1,yolu aska dusenlerin kitabı,1,yolum aşka düştü,1,yorumu,1,YouTube,5,Yöresel (Adıyaman) yemekleri,1,Yöresel (Afyon) yemekleri,1,Yöresel (Ağrı) yemekleri,2,Yöresel (Bitlis) yemekleri,1,Yöresel (G.antep) yemekleri,3,Yöresel (Hatay) yemekleri,1,Yöresel (İzmir) yemekleri,2,Yöresel (K.maraş) yemekleri,1,Yöresel (Kars) yemekleri,1,Yöresel (Kayseri) yemekleri,1,Yöresel (Kilis) yemekleri,2,Yöresel (Malatya) yemekleri,1,Yöresel (Muş) yemekleri,1,Yöresel (Niğde) yemekleri,1,Yöresel (Rize) Yemekleri,1,Yöresel (Siirt) Yemekleri,1,yöresel (Sinop) yemekleri,1,Yöresel (Ş.Urfa) yemekleri,2,Yulafli Kurabiye,1,Yumurta yemekleri,1,yumusacik puf pogaca,1,yumuşak kek tarifi,2,Yunan adaları,3,yürüyen bela,1,zaman çekilişi kitap çekilişi,1,zaman temsilcisi kitap tanıtım,1,zaman temsilcisi kitap yorum,2,zaman yolculuğu kitapları,1,Zararlı,1,Zenfone 3,1,Zenfone 3 Max,1,ZenWatch,1,
ltr
item
bidunyablog.com | Keyfinizin Sosyal Kahyası: Echo ve Narcissus
Echo ve Narcissus
https://4.bp.blogspot.com/-ar9UuaXPOiA/V4Dc628KpGI/AAAAAAAAHVk/H8InnZ1Bly4w683uU8AZcMIQIOj3oyTAQCLcB/s640/John_William_Waterhouse_-_Echo_and_Narcissus_-_Google_Art_Project.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-ar9UuaXPOiA/V4Dc628KpGI/AAAAAAAAHVk/H8InnZ1Bly4w683uU8AZcMIQIOj3oyTAQCLcB/s72-c/John_William_Waterhouse_-_Echo_and_Narcissus_-_Google_Art_Project.jpg
bidunyablog.com | Keyfinizin Sosyal Kahyası
https://www.bidunyablog.com/2016/07/echo-ve-narcissus.html
https://www.bidunyablog.com/
https://www.bidunyablog.com/
https://www.bidunyablog.com/2016/07/echo-ve-narcissus.html
true
959739595899701259
UTF-8
Tüm Yazılar Yüklendi Herhangi bir mesaj bulunamadı Hepsini Oku Devamını Oku Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa Sayfalar Yazılar Hepsini Oku Sizin İçin Önerilenler Kategori Arşiv Arama Tüm Yazılar Üzgünüm aradığınız içeriğe ulaşamadık. Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn May Haz Tem Agu Eyl Ekm Kas Arl just now 1 dakika önce $$1$$ dakika önce 1 hour ago $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy