Sözlük

Atölye: Sanatçının eserlerini meydana getirdiği mekan. Afiş: Resimli duvar ilanı. Akademi: Sanat çalışmalarının yapıldığı yüksek okul. Ak...


Atölye: Sanatçının eserlerini meydana getirdiği mekan.

Afiş: Resimli duvar ilanı.

Akademi: Sanat çalışmalarının yapıldığı yüksek okul.

Akım: Farklı sanat görüşleri.

Akrilik Boya: Suyla inceltilen kapatıcı boyalardır. Yağlıboyanın sunduğu bütün renk tonlarını ve çeşitlerini sunarlar. Son yıllarda resim sevenlerce çokça tutulan bir boyadır. Tuval üzerine, kağıt üzerine çalışma yapılabilir.

Anatomi: Canlıların vücut yapısı. Resmini yaptığımız canlı ile ilgili anatomik bilgimiz olursa, resmi daha kolay ve doğru olarak yaparız.

Altın Kesim: Bütünle parça arasındaki en uygun oran. Büyük parçanın küçük parçaya bölümü, büyük parçanın tüme bölümüne eşittir. Bu işlem sonucunda çıkan sayıya altın kesim denir.

Altın Sayılar: Altın kesim oranına göre bulunan sayılar. 1, 2, 3, 5, 8, 13… son iki sayı toplanarak devam eder.

Amblem: Bir şeyi temsil eden sembolik yazı, resim.

Antik: Eski Yunan ve Roma uygarlıklarına denir, bazen eski eserlerle ilgili olarak da kullanılır.

Arkaik: Bir şeyin ilk dönemi.

Armoni: Uyum, ahenk.

Akademik: Belli kuralları olan, akademi eğitimine bağlı.

Barok Resim: Rönesans sanatına tepki olarak ortaya çıkan sanat akımı. Hareketlilik, gölge ışık farlılıkları belirli özelliklerinden.

Baskı Resmi (Sanat Grafiği): Bir resmin, motifin kalıplar kullanılarak çalışıldığı çoğaltma teknikleri. Kalıp olarak kullanılan maddelere göre isim alır. Fırça, iplik, yaprak, şablon, Linolyum, ağaç, gravür, taş, ipek baskı gibi...

Bezir Yağı: Keten tohumundan çıkarılan yağ, yağlıboya yapımında veya inceltici olarak kullanılır. Çiğ ve kaynamış olarak kullanılır.

Büst: Başı ve belden yukarı kısmı konu alan heykel çalışması.

Desen: Çizgilerle yapılan resim , renk kaygısı duyulmadan yapılan çalışmalar.

Deformasyon: Konunun özelliğini bozmadan bazı kısımların abartılması.

Dekor: Süs, tiyatroda oyun oynanırken arka plandaki kompozisyon örnek verilebilir.

Dekoratif: Süslü, süsleyici.

Detay: Ayrıntı, bir bütünün parçaları.

Denge: Bir sanat çalışmasında parçalar arasındaki uyum.

Diorama: Gerçek veya kurgu bir olayın, anın veya hikâyenin ışık oyunlarının da yardımıyla üç boyutlu olarak modellenmesidir. Sergi amacıyla yapılmış üç boyutlu büyük tablo olarak da tanımlanabilir.

Doku: Doğadaki varlıkların dış yüzeyini kaplayan, elle dokunulduğunda hissedilen yapıya doku denir. Bu tür dokuya doğal doku, bu dokuların kağıt üzerine değişik şekillerde aktarıldığı gözle algılanan dokulara, yapay dokular veya görsel dokular denir.

Egzotik: Uzak,yabancı,yabancı ülkelerle ilgili.

Egzotizm: Yabancı ülkelerin sanatlarına duyulan hayranlık.

Enteriyör: Bina içi, oda içi resmi.

Eskiz: Resme başlamadan önce yapılan hazırlık çalışması, desen çalışmalarının hızlı çalışılmışı da diyebiliriz. Özellikle hareketli çalışmalarda gereken bir uygulamadır.

Estetik: Güzeli inceleyen, güzel nedir sorusuna cevap arayan bilim dalı. Göze hoş gelen olarak da kullanılır.

Fantastik: Hayali.

Fovizm: Renkleri tüpünden çıktığı gibi bütün saflığı ve parlaklığı ile kullanan resim akımı. Şekilleri kendilerine göre bozmuşlar, perspektifi uygulamamışlardır.

Figür Resmi: Boydan yapılan resimler.

Fon: Resimde ana konunun arkasındaki boşluk.

Form: Bir şeyin şekli, biçim.

Fresko: Yaş sıva üzerine yapılan duvar resmi.

Galeri: Sanat eserlerinin sergilendiği salonlar.

Guaş Boya: Su ile inceltilen kapatıcı boyalardır. Yağlıboya çalışmalarına geçmeden önce hazırlık olabilir. Bir çok zemin üzerinde çalışılabilir. Kağıda çalışırken kağıdın boya tabakasını taşıyacak cinsten olmasına dikkat etmeli.

Spatula: Yağlıboya çalışmalarında boya ezmek ya da sürmek için kullanılan ucu çelik alet.

İmge: Gerçeğin zihinde biçimlenmesi,yansıması.

İnceltici: Yağlıboya çalışmalarında boyayı belirli bir kıvama getirmek için kullandığımız yağlar, bezir, haşhaş gibi...

Klasik: Ne kadar zaman geçerse geçsin değerinden bir şey kaybetmeyen eserler.

Kolaj: Değişik malzemeleri bir zemine yapıştırarak yapılan resimler. Okullarda biz dergi ve gazetelerden kestiğimiz kağıtları yapıştırarak çok güzel çalışmalar yapardık. Leke, hareket, koyu açık, renk gibi konuları kavratmak açısından çok yararlı.

Kontrast: Kelime anlamı zıttır. Kısa-uzun, koyu-açık, sıcak-soğuk gibi.

Kontur: Konuyu çevreleyen dış çizgi.

Resimde Kompozisyon: Bir konunun kağıt üzerine belirli bir düzende, göze hoş gelecek şekilde yerleştirilmesi.

Kroki: Gördüğünü not alır gibi ayrıntısız çizmek.

Kültür: Bir toplumun tüm yaşam tarzını ifade eder. Bir toplumun uygarlığı, eğitimi , üretimi ve sanatı o toplumun kültürüdür.

Lavi: Tek rengin tonlarıyla yapılan resim.

Leke: Boyanın bıraktığı iz.

Lirik Soyutlama: Sanatçının iç dünyasındaki heyecanların dışa vurmasıdır. Görüntüler göründüğü gibi değil sanatçının iç dünyasında bıraktıkları etkileşime göre resmedilir. Lirik soyutlamada çoğunlukla doğadan yola çıkılır, bu insan, manzara , bir eşya olabilir. Bu konuda örnek ülkemizde çoktur: Arif Kaptan, Mustafa Ayaz, Abidin Dino gibi isimleri sayabiliriz. Burada olduğu gibi ülkemizde bir çok sanat akımı daha değişik olarak uygulanmıştır.

Lokal: Bir cismin doğal rengi.

Modern: Geleneksel olmayan, zamana uygun, çağdaş.

Mirimitif: İlkel, yazının bulunuşundan önceki sanatlar.

Modle Etme: Işık ve gölge yardımıyla üç boyutlu bir şeklin meydana getirilmesi.

Modelaj: Yoğrulabilen malzemelerle şekillendirme.

Motif: Resimde Bütünü meydana getiren parçalardan her biri.

Mulaj: Heykeltraşlık çalışmasının kalıbını çıkarıp kopyasını yapmak.

Müze: Sanat eserlerinin muhafaza edilip sergilendiği mekanlar.

Naif: Çocuksu, resim eğitimi almamış ressamların eserlerine de verilen isim.

Natürmont: Cansız doğa resmi, dalından koparılan meyve, çiçek, natürmortun konusu 0labilir. Resimde kullanılacak eşyalar sıralanırken, hoş bir uyum yaratılacak şekilde sıralanır. Resme başlayanlar için uygun bir resim konusudur. Renk, leke, çizgi, ritm, ışık-gölge gibi konuları kavramak açısından çalışılması gereklidir.

Neft Yağı: Yağlıboya inceltmek, fırçaları temizlemek için kullanılan yağ.

Nü: Çıplak kadın resmi.

Nüans: Renk derecesi.

Nötr Renk: Tarafsız, kendi özelliğini kaybetmiş renk.

Oran (Proporsiyon): Resimde yer alacak unsurların birbiriyle ve kendi parçaları arasındaki uzunluk, genişlik ve büyüklük farklılıkları.

Pasaj: Geçiş.

Paspartu: Kağıda yapılan bir resmi sergilerken kağıt veya kartondan yapılan çerçeve. Paspartunun rengi kağıttaki renkleri değerlendirir, resmi daha etkileyici kılar. Özellikle suluboya, guaş çalışmalarda beyaz renkli paspartu etkili olur.

Plastik Sanat: Boşlukta bir yer kaplayan, mimari, heykeltıraşlık gibi sanatlar.

Özgün: Kendine özgü olan, orijinal.

Palet: Renkli çalışmalarda üzerine boyaların sıkıldığı düz levha.

Panorama: Bir yerden etrafın görünüşü, manzara.

Pastel: Pastel boyalar da pratik, kolay boyama malzemelerindendir, bu yüzden okullarda da çokça kullanılır. Kapatıcı olması, taşınma kolaylığı, sulu bir malzeme gerektirmemesi her yerde çalışma imkanı sağlar. Bunlar da suluboya da olduğu gibi arap zamkıyla yapılan boyalardır. Zamk miktarına göre sertliği değişir. Yağlı olanları, kuru olanları vardır. Çizim için kullanacaksak yumuşak olanlarını tercih etmemeliyiz. Pastel renkler doğada pek olmazlar, biraz parlaktırlar doğa ile ilgili çalışmalarda renkleri karıştırarak doğadaki renklere benzetmeye çalışırız.

Pentür: Birçok sanat terimi gibi bu kelime de dilimize Fransızcadan geçmiştir. Fransızca'da peinture, boyama resim anlamına geliyor. Pentür resmi dendiğinde yağlıboya çalışması da akla geliyor ama bence bazı sanatçılar pentür dendiğinde biraz daha derin anlamları dile getirmekte. Boyanın ve fırça tuşlarının zeminde yarattığı doku, boyanın izleri, boyayla yüzey üzerinde yapılan artistik çalışmalar gibi.

Perspektif: Cisimlerin gözden uzaklaştıkça küçülüyor ve daralıyormuş gibi görünmesine perspektif görünüş,bu görünüşün perspektif kuralları ile kağıt üzerine geçirilmesine perspektif çizim denir.

Peyzaj: Manzara resmi, böyle bir resimde yakın plan, uzak plan diye bir çok plan bulunur. Yakındakiler net ve büyük olarak çizilirken uzaklaştıkça ayrıntılar kaybolur. Renkler de uzaklaştıkça silikleşirler. Yakındaki cisimlerin renkleri daha canlıdır. Peyzaj resimlerinde gökyüzü önemli bir unsurdur, resme bir canlılık katar. Resimde gökyüzü veya yeryüzünden biri daha çok yer kaplar. Ufuk çizgisi gözümüzün hizasından geçtiğini düşündüğümüz çizgidir, nereye çıkarsak çıkalım hep gözümüzün hizasından geçer ve paralel bir çizgidir. Bunu çizerken kağıdın alt yüzeyine paralel olarak çizmeliyiz. Bu paralel çizgi gözümüzde bir rahatlama da yaratır.

Pigment: Renkleri meydana getiren moleküller.

Portre: Başın konu olarak alındığı resim çalışmaları diyerek bir genelleme yapabiliriz.

Profil: Yandan görünüş.

Rakursi: Daha çok oturan, hareket eden figürlerde bazı parçaların olduğundan kısa görünmesi.

Refle: Yansıyan ışıkların gölgeler üzerinde yaptığı aydınlıktır. Işıktan daima koyudur.

Renk: Işığın bir cisme çarptıktan sonra gözümüzde bıraktığı etkiye denir. Cisme çarpan yedi renkten biri yansır diğerleri cisim tarafından emilir biz cismi yansıyan renkte görürüz.

Renk Çemberi: Ana renkleri, zıt renkleri, sıcak ve soğuk renkleri gösteren çember.

Renk Üçgeni: Ana renkleri, zıt renkleri, sıcak – soğuk renkleri, komşu renkleri gösteren iç içe girmiş iki eşkenar üçgenden oluşan şekil.

Zıt Renkler: Yan yana kullanıldıklarında birbirini değerlendiren, kuvvetlendiren renkler.

Ana Renkler: Güneş ışığı içinde bulunan 3 temel renk. Sarı, kırmızı, mavi üç ana renktir.

Ara Renkler: Ana renklerin birbiriyle karışımıyla meydana gelen renkler.

Renk Perspektifi: Gözden uzaklaştıkça renklerin silik, soluk görünmesi.

Resim Fırçaları: Boyayı resim yapacağımız zemine aktaracağımız malzemelerdir. Kullanıldığı yere ve hangi malzemeden yapıldığına göre farklılıklar gösterir. Samur, firavun faresi, sincap, keçi, at, domuz ve sentetik kıllardan yapılabilmektedir. En kalitelisi Samur fırçalardır, yumuşak olup, ıslatıldığında uçları istediğimiz kalınlıkta çizgi çekmemize imkan verir. Bunların da sahtesi vardır, üzerinde samur yazar ama ilgisi yoktur. Son yıllarda sentetik olarak samur fırçalar piyasa da bulunmakta. Ve bilmeyenlere hakiki samur diye satılabilmektedir. (Hakiki samur daha koyudur) Sincap kılı da samur gibi yumuşaktır, bu yumuşak fırçalar suluboya gibi malzemelerde özellikle gereklidir. Yağlıboya çalışmalarında yumuşak ve sert kıllı fırçalar kullanılabilinir. Fırça alırken; fırçayı ıslattığınızda ucu nokta gibi birleşiyorsa alın. Fırçaları korumak da önemlidir, hangi malzeme olursa olsun fırçalar sabunlu su ile yıkanmalı, su kabının ve incelticinin içinde bırakılmamalıdır, çünkü zamanla şekli değişir. Bir de kullanırken özellikle yeni başlayanlar bunu yapar, ucunu kullanmak yerine sertçe tüm fırçayı sürterler, fırçalar çabuk aşınır.

Resim Kalemleri: Kalemler üç çeşittir;
1-B grubu kalemler,
2-H grubu kalemler,
3-HB grubu kalemler.
Bu kalemlerin kullanıldıkları yerler de farklıdır. Harfler kalemlerin arka tarafında belirtilir. B-Grubu kalemler; Resim kalemleridir, yumuşak kalemlerdir, yumuşaklığının derecesi harfin yanındaki rakamla belli olur. (2B-3B,4B,5 B,6 B, 7,B gibi) Rakam arttıkça yumuşaklık artar, yeni resme başlayanlar için 4B ile 6B arası normaldir. Bazen resim kalemi alırken de yanılanlar olabilir; çoğunlukla bu kalemler koyu yeşil bir renktedir, harfe değil de renge bakarak alırsanız yanılabilirsiniz. Sert kalemler de (H grubu) aynı renkte oluyorlar. Bazen satıcılar da resim kalemi istenildiğinde bilerek veya bilmeyerek sert kalemlerden verebiliyorlar. Sert kalemler de rakam büyüdükçe serlik artar, bunlar daha çok grafik ve çizim çalışmalarında kullanılırlar, izleri fazla belli olmaz çünkü. HB kalemler orta sertlikte yazı kalemleridir, bunların yanında rakam yoktur.

Renkli Boya Kalemleri: Değişik renklerde kalemlerdir,çizim aracı olarak veya doğadan yapılan etütlerde yararlı malzemelerdir.Bu kalemlerde Renkleri karıştırmak biraz zor olduğu için çok çeşitli tonlarda ve renklerde bulunurlar.Kullanım kolaylığı,taşınma rahatlığı eskizlerde,resimle not almalarda iyi imkanlar sunar.Bunlar da diğer boyalı malzemelerde olduğu gibi içlerindeki pigmentlere göre kalite,kalitedir.

Röprodüksiyon: Bir resmin aslına uygun kopyası, bu fotoğraf olarak çoğaltma olabildiği gibi bir resme bakarak yapılan kopya da olabilir. Ressamları tanımak, bazı resim akımlarını tanımak onların sanatından yararlanmak açısından önemlidirler.

Rütuş: Çalışma bittikten sonra yapılan düzeltmeler, yerinde ve kararında yapılırsa çalışmanın daha güzel görünmesini sağlar.


Ritm: Şekillerin belirli aralıklarla tekrarı (ağacın dallarında yapraklar, gökyüzünde bulutlar gibi). Müzikte de benzer şekildedir.

Sanat: İnsanın duygu ve düşüncelerini değişik araçlarla başkalarına aktarma faaliyetidir. Dört grupta toplayabiliriz:

- Görsel Sanatlar: Resim, fotoğraf (yüzey sanatları) – Heykel, mimari (hacim sanatları)
- Fonetik Sanatlar: Müzik, edebiyat
- Dramatik Sanatlar: Tiyatro, opera
- El sanatları

Sanat Tarihi: Geçmişten günümüze kadar ortaya çıkmış sanat tarzlarını, türlerini, ortaya çıkış sebeplerini, gelişmelerini, toplumları etkileyişlerini inceleyen bilim dalı.

Siluet: Bir cismin leke şeklinde görünüşü.

Stilize: Konunun özelliğini bozmadan sadeleştirme.

Sufumato: Yumuşak gölge tekniği, ilk kez Leonardo da Vinci'nin kullandığı bir teknik, Mona Lisa'da bu çok açık görülüyor. Gizemli bir gülümseme, ellerin canlılığı bu teknikle başarılmıştır.

Suluboya: Kendine özgü boya ve kağıtlarla sulu olarak çalışılan bir tekniktir. Bu boyaların özelliği şeffaf olmalarıdır, alttaki boyanın veya kağıdın rengini yansıtırlar. Suluboyada kapatıcı olduğu için beyaz boya kullanılmaz, beyaz kağıdın beyazlığından yararlanılarak elde edilir. Suluboyanın yapıştırıcısı arap zamkıdır, bu zamk suluboyaya seffaflık sağlar. Zamk çok olursa suluboya çabuk kurur. Zamk miktarı biraz azaltılırsa daha geç kuruyan tüp içinde satılan boyalar oluşur. Son zamanlarda satılan köşeli kuru tabletler daha kalitelidir ve tek tek de satılabilmektedir.

Soyut Resim: Sanatçının renk, çizgi, leke, ritm vb. ögelerle oluşturduğu resim çalışmalarıdır. Soyut resim yapan sanatçılar, doğaya bakmazlar iç dünyalarında yaşadıkları coşkuyu, hüznü,müziği resim elemanlarıyla anlatırlar. Soyut resim klasik müzik gibidir; onda da inişler, çıkışlar, korkular, hüzünler notaların değişik şekillerde kullanılması ile verilir. Hatta müzikteki bir çok kavram resim sanatıyla ortaktır. Nüans, armoni, kontrast vs gibi.

Şövale: Resim sehpası, birçok çeşidi vardır. Kullanıldığı yere göre değişik özellikler vardır. Suluboyalar için masa üzerine konanlar, portatif olup katlananlar gibi. Dışarıda resim yaparken kullanılacak olanlar hafif olmalı, portatif olup taşınması kolay olmalıdır. Atölyelerde ağır, taşınması biraz zor olan sehpalar vardır. Malzemesi sağlam ve hafif olmalı, son zamanlarda metalik olanlar da kullanılmaktadır. Yağlıboya çalışmalarında özellikle gerekli olan bir malzemedir. Basit olarak evinizde kendiniz de yapabilirsiniz.

Tayf: Gözün görebildiği renklerin hepsine birden tayf denir.

Tempera: Tutkallı su ve boyalarla yapılan resim.

Taslak: Sonradan çalışılmak üzere bir resmin önceden hazırlanan hali.

Ton: Işık ve gölge arasındaki bütün kademelere ton denir. (Koyu, orta, açık)

Tuval: Yağlı boyayı çalışmak için önce bir tuvalimizin olması gerekir. Tuval çerçeve şeklindeki ahşap malzemenin üzerine bez gererek oluşturulur. Piyasada kırtasiyecilerde çok çeşitli boylarda ve kalitede tuval bulunuyor. Ahşap malzemeyi (çerçeveyi) bazı kişiler evde yapabilirler ama daha düzgün bir tuval için marangoza başvurmak gerekiyor. Köşelerin 90 derece olması önemli, bir de beze bakan kısmı biraz eğik yapılıyor; boyaların çerçeveye değmemesi için. Boyutlarını ayarlarken elinizdeki imkanlara, malzemeye, yeteneğinize göre ayarlayabilirsiniz. Ölçüyü belirlerken altın sayıları dikkate alabilirsiniz. Bu sayılar 1, 2, 3, 5, 8, 13 diye son iki sayının toplanması ile gider. Çerçeveyi yaptık veya yaptırdık diyelim, sıra geldi bezin gerilmesine. Bez olarak genelde amerikan bezi veya patiska denilen bez kullanılıyor. Son yıllarda ince kumaşlar tercih ediliyor. Patiska (bunlarda kalite kalite) biraz ince oluyor. Gererken iri başlı çivi, raptiye veya zımba kullanabilirsiniz.Tel zımbalar piyasada artık ucuz, bir tane bulundurun çok kolaylık oluyor. Bezi germek de dikkat istiyor. Önce bir tanesini ortadan zımbalayın, diğer kenarları da gererek ortadan zımbalayın, ondan sonrasını tuvali döndüre döndüre birer ikişer zımbalayın. Kumaşta pot kalmamalı, çok aşırı gerersek de çerçeve eğilebilir veya bez zarar görebilir. Gergin bir yüzey ama kontrollü. Bu işlemden sonra astar boya sürmek gerekiyor, çünkü bezler gözeneklidir ve boyayı emerler. Astar hem bu gözenekleri kapatır hem de süreceğimiz yağlıboyanın kumaş tarafından emilmesini önler. Astar olarak hem basit olarak plastik boya kullanılır (genelde beyaz renkte). Son zamanda dış cephe boyası kullananların sayısı da arttı. Bazı sanatçılar resme başlamadan önce bu astarlanan yüzeye beyaz yağlıboya ile bir kat geçiyorlar. Böylece tuvalimiz hazır oluyor.

Üslup: Sanatçının kendine özgü anlatış biçimi.
- Kişisel üslup: Sanatçıya özgü üslup.
- Kolektif üslup: Bir devre veya döneme ait üslup.
Örneğin, Van Gogh'un resmini görür görmez tanırız. Onu Van Gogh yapan kendine özgü bir üslubu olmasıdır.

Valör: Bir tonun ihtiva ettiği ışık ve gölgenin kuvvet derecelerine denir.

Sende Fikrini Söyle

Ad

2017 referandum,1,32.Tüyap fuar,1,3310,1,360 Derece,1,3renk börek,1,5G,1,6,1,7 Plus,1,7.0,1,7.0 Nougat,3,7.1.2 Beta,1,8,1,abbi glines,1,abby abbernaty,1,Acapella,1,ACIKAYSIÇEK,1,Acoustic,5,Açık,1,Açlık ve susuzluğa formül,1,Africa,12,African,2,ahmet sancaktar,1,AKG,1,Akıllı Telefon,2,Alexsandr,1,Alien: Covenant,1,Almanya,2,Alt Rock,2,Amasya,4,Amerika,1,Amerikan Mutfağı,3,andoid,2,Android,17,Android 7,1,Android 7.0,1,Android 7.1.1,1,Android 8.0,1,Android Oyunları,2,Android Uygulamaları,23,Android/Tablet,7,angels,1,Ankara,4,Antalya,1,Anti-virüs & Trojen,1,Antik Yapılar,3,Aperatifler,6,apk,3,Apple,19,AppStore,1,Arabic,3,Araçlar / Sistem Araçları,13,aradığım sensin kitabı,1,araf,4,araf kitap çekilişi,1,araf kitap yorumu,3,Arif v 216,1,Arkadya yayınları,1,Artemis,1,artemis sevenler,2,artemis yayınları,1,arzuların esiri,1,ASELSAN,1,asher and remy,1,Asia,2,aspendos,1,aspendos yayınevi,1,aspendos yayınları,1,asude,3,asude röportaj,1,asunny,2,Asus,3,aşk romanı,1,aşka ikinci şans,1,aşka ikinci şans kitap yorumu,1,aşkın gölgesi,1,Aşure Tarifleri,1,Atıştırmalıklar,1,ayaklı bela,2,aylardan aşk,2,Azerbaycan,2,azeri mutfağı,5,Balıklar,1,Balkan,3,barlas ve yesra,1,Batarya,2,Bebekler için mamalar,5,Bedava İnternet,8,BeepBoopHQ,1,Beğenmeme,1,Belçika,5,benimle kal,1,Beslenme yazıları,5,Beta 3,1,Beyrut,26,Bilgisayar,5,Bilgisayar Oyunları,5,Bilim kurgu,1,bimde satilan yagli gevrek tarifi,1,Bisküvi pastası,1,BlackBerry,1,Blade Runner 2049,1,Blog,2,blog tour,2,blog tur,3,blog tur nedir,2,blogger,2,Blogger Eklentileri,2,Blogger Menü Kodları,1,Blues,3,Bodrum,3,book review,2,boonsboro,1,Bop,1,Bosna-Hersek,1,Bozcaada,10,Börek tarifi,4,Börekler,8,brenda joyce kitapları,1,Bron Atlı,1,bu arada kitap konusu,1,bu arada..,1,bugday nohut corbasi,1,Bulgurlu semizotu yemeği,1,Burçlar,1,Bursa,9,Buz Öpücük,1,bütün börek,1,Call Of Duty,1,Caribic,1,Casper,3,cehennem kitabı,1,cehennem kitabı yorum,2,cehennem kitap çekilişi,1,Celtic,2,Chatbot,1,Chia tohumlu cacık,1,christian grey'i kim oynayacak,1,Chrome,1,Chucky,1,Classical,6,Claude Monet,5,coleen hoover,3,connon mackinnon,1,Contre-Jour,1,cora cornick kitapları,1,Corn flakes tatlısı,1,corrine jackson review,1,Country,3,crack,12,Cubuk kurabiye,1,Cult of Chucky,1,Czech,1,Çanakkale,5,çay saati,21,Çekiliş,1,Çerkezce,1,çevirmen röportajı,1,çevirmenden notlar,1,Çıktı,1,çik-lit,1,ÇİKOLATA,1,Çin-Mutfagi,9,çokokrem,1,Çorbalar,26,Çorum,3,Dance,1,değişik tarifler,3,dengesiz bir aşkın anatomisi,1,Despicable Me 3,1,dex,1,dex plus,1,Dex Yayınları,2,dex yeni kitabı,1,dexplus,1,dexplus kitapları,1,dexplusın ilk kitabı,1,Dıxıe Cash,1,Diğer yazılar,3,Dimitri,1,Discography,11,Diyet,1,diyet kurabiye,1,Diyet tarifler,2,Diyet Yemek Tarifleri,6,Diyet Yemekleri,5,dizi,2,dizisi,1,Doğan yayınları,1,Dolmalar,1,Dolmalar-sarmalar,3,domuzeti,1,Donanım,1,Dosya Upload,3,Dosya ve Disk Yöneticileri,5,Downtempo,1,drama,1,dublin caddesi,1,dublin caddesi kitap tanıtım,1,dublin caddesi kitap yorum,1,Durum,1,duygu özlem yücel,2,Dünyayı Kurtaran Adam,1,düşmüş melekler,1,DVD/CD/Disk,1,Eastern Europe,1,eden,1,Edge,1,Edouard Manet,6,Edvard Munch,1,Edward Hopper,3,Efsane,1,Eğlenceli kitap,1,Ekmek tarifleri,1,Ekonomi,3,Ekran,1,Ekran Kayıt Araçları,2,Electronic,4,Electronica,1,elizaeth hoyt,1,elli ton filminin oyuncuları,1,elliton filminin castı,1,elliton serisi oyuncuları kimler olacak,1,elmali kolay kek,1,elmali pamuk kek,1,Elmas kurabiye,1,Emoji,1,en iyi blog,1,en iyi kitap,1,En Karanlık Gece,1,en mükemmel yorum,1,Enerji,1,Ephesus yayınlaı,1,ephesus yayınları,2,epsilon yayınları,4,erotik kitap,1,erotik paranormal,1,et yemekleri,5,Ethnic,22,Ethnic Fusion,4,Ethnic Jazz,5,Etkinlik,8,Etli Yemekler,51,Experimental,1,F600,1,Facebook,17,Facebook Spaces,1,Fado,5,fallen angels books,1,fallen too far,2,fallen too far kitap yorumu,1,falling kingdom,1,fantastik kitap,1,Farsça,8,fatma erdek,1,Faydalı Besinler,3,Female Vocal,4,Female Voices,14,Film,2,Film İndir,2,Fiyat,4,Fiyatlar Zamlandı,1,Flamenco,6,Flash Player,1,Foça,3,Folk,32,Format Dönüştürücüler,1,fosforlu cevriye,3,fosforlu cevriye kitabı,1,fosforlu cevriyem,1,Fotoğraf,1,Fotoğraflar,2,Fragman,13,France,7,Francisco Goya,2,Fransa,3,fransız mutfağı,20,fransız yemekleri,1,French,2,Funk,1,Fusion,1,G4,1,G6,6,Galaxy,2,Galaxy A Serisi,1,Galaxy A7,1,Galaxy C7 Pro,1,Galaxy Note 5,1,Galaxy Note 7,1,Galaxy S5,1,Galaxy S6,1,Galaxy S7,2,Galaxy S8,18,Galaxy S8 Plus,4,Galaxy S8+,2,Galaxy Tab 3,1,Garanti,1,gece önceden yapilip dolaba atilan pogaca,3,gecemi aydınlat,1,gecemi aydınlat kitap yorumu,1,gelin,1,gelin kitap yorumu,1,Geliyor,1,GENA SHOWALTER,1,General Mobile,2,General Mobile GM 6,1,Genova,1,Georges Seurat,4,Gezi Rehberi,7,Gipsy,2,GM6,1,go!kitap,1,gongyoo,1,Google,3,Google Earth,1,Görüntü,1,gözlerinin esareti,1,greenpeace,1,Guıllaume MUSSO,1,Guıllaume MUSSO kitapları,1,Guıllaume MUSSO tavsiye,1,Gupshup,1,Gustav Klimt,2,gül ve avcı,3,gülşah elikbank,1,Güncelleme,4,Gündem,18,günümüz aşk romanı,1,günümüz Nora,1,Gürcistan,4,Güvenlik,9,güzellik salonu,1,Gypsy,1,haber,29,Haberler,4,Hacker Dersleri,2,Hafif Yemekler,2,Hamur İşleri,25,HAMUR İŞLERİ,25,Harlequin,1,HARLEQUİN EYLÜL AYI KİTAPLARI,1,Haşhaşlı ıslak kurabiye,1,hata,2,hathaways series,1,havuçlu börek,1,havuçlu kek,1,Hayata Uyanmak Kitap,1,Hayata Uyanmak yorum,1,hazir baklava yufkasindan kivratma,1,hd,1,healerdizisi,1,Heelreo,1,Helaer,1,her son bir başlangıçtır,2,Hızlı ve Öfkeli 8,1,hile,19,HİSTORİCAL HUNTERS,3,historical romance,7,Hobbit,1,hobbit 2012,1,hobbit 2013,1,hobbit movie,1,hobbit offical trailer,1,Hobbit trailer,1,Hollanda,6,hopeless,3,HTC,1,HTC 11,1,HTML/HTML5,1,Huawei,12,Huawei P10 ve P10 Plus,1,ı love bad boys,6,I Love Book Boyfriends,2,Iain,1,Indian,3,Instagram,1,Instrumental,21,IPhone / IPad,1,Iranian,18,Islak kek,2,Ispanakli borani tarifi,1,Isparta,2,Israel,4,i love bad boys,2,İCloud,1,İçeçekler,2,İkinci Şanslar Durağı,1,İletişim,2,ilk defa kitap yorumu,1,İlmen gölü,1,incelemesi,1,indie folk,1,ingiliz mutfağı,4,İnsan,1,internet,44,İnternet,13,İnternet Güvenliği,4,İOS,3,iOS 10.3,1,İOS Uygulamaları,8,iPhone,13,İPhone,1,iPhone 6 plus,1,iPhone 8,4,iptal,1,İran,5,iskoçya,1,İşletim Sistemleri,6,İtalya,27,italyan mutfağı,17,ithaki yayınşarı,1,jamie mcguire,6,jamie mcguire kitapları,4,Jan van Eyck,1,Jane Feather,1,Japan,1,japon mutfağı,6,jared and nina,3,jasinda wilder,1,jazz,9,Jean-Leon Gerome,1,Jennifer McMAHON,1,Jennifer McMAHON yorum,1,jennifer royce,1,JiChangWook,1,John William Waterhouse,1,Jojo moyes kitapları,1,Jojo Moyes yorum,1,judith mcnaught,2,Julie Garwood,3,Julie Garwood kitapları,3,K6 Note,1,kabaklı börek,1,kabartma tozlu pogaca,1,Kablosuz,1,kadere inanır mısın kitap yorumu,1,kadere inanırmısın,1,Kağıt Kız,1,Kağıt Kız yorum,1,Kağıt kız yorumu,1,Kahvaltilik degisik tarifler,1,kakaolu catlak kurabiye,1,kakaolu kek,1,Kapak Tanıtım,2,karakolda ayna var,1,karamelli misir gevregi,1,karanlığın efendileri,1,Karayip Korsanları 5,1,Katlanan,1,Kayıp Kızlar Adası yorum,1,kdrama,1,Kebaplar,2,Kek tarifi,7,Kek Tarifleri,6,Kekler -pastalar,26,KENDİNE YALAN SÖYLEME,1,Kıbrıs,8,kırçiçeği tepesi,1,kıvratma tarifi,1,kızlıdereli,1,kimberley freeman,1,kitap,11,kitap çekilişi,7,kitap inceleme,1,kitap rüyas,1,Kitap rüyası,1,kitap seri sıralaması,1,Kitap Serisi İncelemeleri,1,Kitap Tanıtım,10,kitap tanıtımı,2,Kitap tavsiye,1,Kitap yorum,7,Kitap Yorumu,17,kokoş kurabiye,1,kolay pogaca,3,kolay tarifler,5,kolay un kurabiyesi,1,Konsept,1,Konuşan Kitaplar ile Blog Turu,22,Kora,1,kore,2,korecast,1,Koridor yayınları,3,Köfteler,12,Kömey,1,kraliçe,1,Krem santili kurabiye,1,Krep,1,Krep hamuru tarifi,1,krep nasıl yapılır,1,Krep Tarifi,1,krep tarifi kolay,1,krep yapılışı,1,krep yapımı,1,Krıstan Hıggıns,1,Kulaklık,1,Kurabiye tarifi,1,Kurabiye Tarifleri,3,Kurdish,1,kurtadam romanı,1,kuru börülce,1,Kuru börülce Salatası,1,küçük kız,4,küçük kızın büyük haremi,1,küçük kızın büyük kütüphanesi,3,Kürtçe,5,Ladino,2,Latin,2,Lenovo,3,Lezzet durakları,11,LG,9,LG G6,2,Lınwood Barclay,1,LİMON SUYU VE SARIMSAK MUCİZESİ,1,lisa kelypas,1,Lite,1,Live,1,Logo,1,lor peyniri salatasi,1,losing it kitap yorumu,1,Lounge,1,Lübnan,27,mabet kitabı ön okuma,1,mabet kitap çekilişi,1,Mac,1,MacKinnon,1,Madem Gidiyorsun Çöpü de Götür,1,Makarnalar,14,makarnalar-pilavlar,9,makarnali Börek,1,Mali,1,Mark Zuckerberg,1,Martı yayınları,1,Mary E. Pearson Yorum,1,Mas fasulyesi tarifi,1,maş fasülyesi nasıl Yapılır,1,Matrix,1,Mauritania,1,Mavi Yolculuk,1,mayonezli pogaca,1,Meditative,1,meksika mutfağı,7,melekler zamanı,1,meral kır,3,Messenger,1,Meteoroloji,2,Mexico,1,Michelangelo Merisi da Caravaggio,1,Middle Eastern,5,milföy tatlısı,1,Mitral Kapak,1,Mobil,31,Mobil Uygulamalar,1,Monako,2,Monte Carlo,2,Montgomery kardeşler,1,Mor,1,morgan,1,morgan rhodes,1,Moto M,1,Moto Z,1,Motorcu Çocuk,1,Motorola,1,Mozaik pasta,1,Mp3 Düzenleme,1,Muhasebe,1,Mumya,1,Mutfaktaki püf noktalar,2,müptela yayınları,1,Müzeler,23,Müzik,2,my book boyfriend,2,My Dream Cast,8,Nasıl Yapılır,30,nemesis kitap,1,Nemesis yayınları,2,Neş'e Erdok,1,never too far,1,never too far kitap yorumu,1,new adult kitaplar,1,new adult nedir,1,New Age,6,New Age Piano,1,Nisastali pogaca,1,nişastalı üzümlü kek,1,No Time for Goodbye,1,Nokia,3,Nora roberts,1,Norway,2,Note 8,1,Notlar,19,Nougat,3,Nova Lite,1,Nükleer,1,ODTÜ,1,once and always,1,oppa,2,Oreo,2,Original Score,1,ortaçağ,2,Oteller,17,Otlu pogaca,1,Otomobil,1,Ottoman,1,oyun,30,Oyun Haberleri,2,Oyun Videoları,2,Ömrünü Gösteren,1,ön okuma,2,ön okuma partisi,3,Ön Sipariş,1,Önemli Bilgiler,2,Özellik,1,Özellikleri,1,P10,4,P10 Lite,1,P10 Plus,1,P8,2,P8 Lite,1,P9 Lite,1,Pagan Folk,2,Pamela Clare,1,Pamukkale,1,Paralı Dönem,1,parçalama yazısı,1,Pardus,1,pasta tarifi,3,Pastane pogacasi tarifi,1,Pastane tarifleri,3,patatesli börek,1,patch,4,Patladı,1,Paullına Simons,1,Pegasus tavsiye kitap,1,pegasus yayınları,2,pena yayınları,3,Persian,11,peter ward,1,Piano,1,pideler,1,Pieter Bruegel,4,Piksell,1,Pil,1,Pilavlar,6,Pinterest Snapchat,1,pirasali börek,1,Piyano kek tarifi,1,Piyasa,1,Play List,1,Pogaca tarifi,1,Polatlı,2,Polisiye,1,polisiye aşk romanı,1,Polisiye Gerilim Romanı,1,Polski,3,ponçik,1,ponçik tarifi,1,pop,3,Portakalli islak kek,1,portakalli yumusacik kek,1,Portugal,1,Power Ranger,1,Power Rangers,1,pratik bilgiler,5,pratik kıvratma,1,pratik lezzetler,2,pratik tarifler,4,Pratik Yemekler,2,Programlar,8,providence,4,providence my dream cast,1,providence serisi,1,Qawwali,1,red hill,1,referandum,1,Regencies Serisi,1,Reklam,1,Rekor,1,Rembrandt,4,requiem,1,requiem book review,1,Resident Evil: Son Bölüm,1,resimli un kurabiyesi,1,Ressamların Hayatlarına Dair,9,Restore,1,Revani Tarifi,1,Rıchelle Mead,1,Rock,4,rodeo yarışları,1,Roma,7,Romance,1,romantik kitaplar,1,Rosa,1,rosemary beach series,1,Rönesans ve Maniyerizm,8,rus mutfağı,8,rush finley,1,Rusya,1,S8 Edge,1,S8 Plus,1,Sabit Disk,1,saglikli tarifler,1,Sağlık,2,Salata tarifi,3,Salatalar,23,Salsa,1,Salt Lick,1,Salyangoz yayınları,1,samantha young,1,Samsung,37,sancaktar,1,sancaktarlar serisi,1,Santranç,1,saraf fine kitabı,1,sarah maclean,1,Satış,3,Satışa Çıktı,1,Savaş 1941,1,savaşçı,1,Seagate,1,Sebze yemekleri,6,sebzeli mezgit,1,Sebzeli Yemekler,20,Sefarad,3,sekersiz kurabiye,1,Selçuk,1,sena,1,Seninle Kitap Yorumu,1,Seo,1,seri,1,Seri üretim,1,serpil kır,1,Servis yok,1,Ses ve Video,7,sessiz intikam kitap çekilişi,1,sessiz intikam ön okuma,1,sevecek biri kitap tanıtım ve ön okuma,1,Sevgilimden Son Mektu Kitap,1,Sevgilimden son mektup alıntılar,1,Seyahat İpuçları,1,sınırları zorlamak çevirmeni,1,sınırları zorlamak kitap çekiliş,2,sınırları zorlamak kitap yorum,2,Simit tadinda minik kurabiyeler,1,Sinema,17,sodalı revani,1,Soguk corba,1,sonsuz dokunuş kitap yorumu,1,sonsuza kadar,1,Sony,5,Sony Xperia,1,Soslar,10,sosu yumurtasız ıslak kek,2,Sosyal Medya,18,Soul,1,Soundtrack,3,Söylemeyeceğine söz ver kitap tanıtım,1,Spain,5,Spor,2,Spotify,1,St. Vladimir,1,stephanie laurens,1,suat derviş,1,suat derviş kimdir,1,Super Mario Rün,1,Super Six Sunday,1,suriye,1,Sütlü Tatlılar,9,Sweeden,2,şarj,1,şehriye salatası,1,şekerli milföy çubukları,1,şerbetli tatlılar,1,şifacı,1,Şifre,1,Tablet,1,tanem,1,Tango,1,Tanıtım,6,Tanıtım Tarihi,1,Tanıtım Videoları,1,tantuni,1,Tantuni tarifi,1,Tarayıcı Eklentileri,7,Tarih,1,tarihi aşk romanı,4,tarihi aşk romanları,5,Tarsila do Amaral,1,Tasarım,1,Tasarruf,1,Tatilname hakkında,4,Tatlı Bela,2,tatlı bela ikinci kitap,1,tatlı kurabiye,1,tatlı tarifi,3,Tatlı Tarifleri,4,Tatlılar,11,Tatli Tarifleri,25,Tatlilar,40,Tatyana,1,tavada balik pisirme,1,Tavada mezgit,1,tavsiye kitap,1,tavuk göğsü,1,tavuk tantuni nasıl yapılır,1,Tavuk tantuni tarifi,1,Tavuk yemekleri,3,tavuklu börek,1,tavuklu kuskus salatasi,1,Teknoloji,9,Teksas,1,Telefon,6,tepsi böregi,1,The Mummy,1,The Return of Xander Cage,1,The Rules of Scoundrels,1,time travel kitaplar,2,too far series,1,too far serisi,1,touched,1,Tramvay,1,Transformers: The Last Knight,1,travis maddox,1,Tuğçe nida sevin,2,Tunusia,1,tur tanıtım,1,Turkey,4,turkish blog tour,2,Tuva,1,türk edebiyatı,1,türkan şoray,1,türkçe,4,Türkiye,2,türkiyenin en büyük blog tur ekibi,1,Twitter,2,Twitter Lite,1,umutsuz,2,umutsuz kitabı,2,umutsuz kitapı,1,un kurabiye resimli,1,un kurabiyesi nasıl yapılır,1,un kurabiyesi tarifi,1,update,3,Uygulama,1,Ücretsiz,1,Üç kişilik,1,Üzümlü kek tarifi,1,V10,1,Vampir akademisi,1,vampir romanı,1,Various,2,Vatikan,2,vazgeçemem senden,1,Veda’ ya Zaman Yok,1,Venedik,1,Via A1 Plus,1,Via P1,1,Video,1,Video Düzenleme,3,Video İndir,4,Vincent van Gogh,2,Virüs,2,Vocal,1,walking disaster,1,wallpapers,1,WhatsApp,7,Wikipedia,1,William-Adolphe Bouguereau,4,Windows Phone Uygulamaları,3,wonbin,1,World,37,World Beat,1,World Influenced,1,World music,3,X Power 2,1,xiaomi,1,Xperia L1,1,Xperia X,1,Xperia XZ,1,Yabancı Yayınları,4,yağız,1,yalancı su böregi,1,Yalanci tavuk göğsü,1,Yan sanayi,1,Yandı,2,Yardımcı Araçlar,11,Yatırım,1,Yayınladı,1,yaz corbasi,1,yazar röportajı,1,Yazar Tanıtım,1,yazılım,13,yemek,1,Yemek haberleri,1,yemek tarifi,16,yemek tarifleri,277,Yeni,1,Yenilik,1,Yerli,1,Yerli İşletim Sistemi,1,Yerli Motor,1,yıkılan krallıklar,1,Yılbaşı Çekilişi,1,Yoğurtlu Tavuk Salatası,1,yolu aska dusenlerin kitabı,1,yolum aşka düştü,1,yorumu,1,YouTube,5,Yöresel (Adıyaman) yemekleri,1,Yöresel (Afyon) yemekleri,1,Yöresel (Ağrı) yemekleri,2,Yöresel (Bitlis) yemekleri,1,Yöresel (G.antep) yemekleri,3,Yöresel (Hatay) yemekleri,1,Yöresel (İzmir) yemekleri,2,Yöresel (K.maraş) yemekleri,1,Yöresel (Kars) yemekleri,1,Yöresel (Kayseri) yemekleri,1,Yöresel (Kilis) yemekleri,2,Yöresel (Malatya) yemekleri,1,Yöresel (Muş) yemekleri,1,Yöresel (Niğde) yemekleri,1,Yöresel (Rize) Yemekleri,1,Yöresel (Siirt) Yemekleri,1,yöresel (Sinop) yemekleri,1,Yöresel (Ş.Urfa) yemekleri,2,Yulafli Kurabiye,1,Yumurta yemekleri,1,yumusacik puf pogaca,1,yumuşak kek tarifi,2,Yunan adaları,3,yürüyen bela,1,zaman çekilişi kitap çekilişi,1,zaman temsilcisi kitap tanıtım,1,zaman temsilcisi kitap yorum,2,zaman yolculuğu kitapları,1,Zararlı,1,Zenfone 3,1,Zenfone 3 Max,1,ZenWatch,1,
ltr
item
bidunyablog.com | Keyfinizin Sosyal Kahyası: Sözlük
Sözlük
http://2.bp.blogspot.com/-_TnGnp6s79g/VhPYUfzAHZI/AAAAAAAAFCs/5NVI4QlD6DU/s640/dictionary3.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-_TnGnp6s79g/VhPYUfzAHZI/AAAAAAAAFCs/5NVI4QlD6DU/s72-c/dictionary3.jpg
bidunyablog.com | Keyfinizin Sosyal Kahyası
https://www.bidunyablog.com/2015/10/sozluk.html
https://www.bidunyablog.com/
https://www.bidunyablog.com/
https://www.bidunyablog.com/2015/10/sozluk.html
true
959739595899701259
UTF-8
Tüm Yazılar Yüklendi Herhangi bir mesaj bulunamadı Hepsini Oku Devamını Oku Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa Sayfalar Yazılar Hepsini Oku Sizin İçin Önerilenler Kategori Arşiv Arama Tüm Yazılar Üzgünüm aradığınız içeriğe ulaşamadık. Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn May Haz Tem Agu Eyl Ekm Kas Arl just now 1 dakika önce $$1$$ dakika önce 1 hour ago $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy