Mobbing İş Yerinde Psikolojik Taciz

Mobbing, Türkçe karşılığı “psikolojik taciz” olan, kişi ya da kişileri senedırmaya dayalı davranış şeklidir. Genellikle iş dünyasında şahit olduğumuz ama ismini koymakta zorlandığımız mobbing eylemi bir çeşit senedırma politikasıdır. Hatta çoğu çalışan mobbinge maruz kaldığında: “Bana caydırma politikası uyguluyor-lar, beni senedırmaya çalışıyor-lar, beni istifaya zorluyor-lar” gibi kanaat ve ifadeleri kullanır.


Psikolojik Taciz Nedir?

“Mob” sözcüğünün ingilizce karşılığı: aşırı kabalık, şiddet ve yasaya makul olmayandır. Mobbing kelimesi de buna bağlı olarak, latincede “mobile vulgus”tan türemiştir.

Toplu ortamlarda (İş yeri, okul, dernek vb.) kendini gösterebilen mobbing, hedeflenen kurbana psikolojik tacizde bulunma, dışlama, hor görme, hakaret etme, aşırı iş yükü verme, haklarını kısıtlama, rencide etme, ufak düşürücü davranışlarda bulunma ve buna benzeyen hukuka aykırı davranışlarla ortaya çıkar.

Mobbing kavramında tacizci ve hedef (kurban) olmak suretiyle iki taraf vardır. Tacizci taraf, etik dışı davranışlarla kurbana maddi-manevi zarar verirken, hedef kişiyi psikolojik olarak çökertmeyi, senedırmayı ve ortamdan uzaklaştırmayı hedefler.


Mobbing Neden Uygulanır?

Mobbing uygulayan kişi ya da kişilerin kurbanı sevmemesi, kurban(hedef) kişiyle iletişim soruni yaşaması, kıdem-statü çatışması ve benzer nedenlere dayalı bir çeşit ahenksuzluklar sonucu ortaya çıkabilir. Birçok kez bilinçli bir biçimde yapılan mobbing, bazen farkında olunmadan işleyen taciz süreçleridir. Tacizci kişi kendi davranışlarını sorgulamadan ya da amaç gütmeden bu eylemi sürdürebilir. Yani mobbinge konu olan davranışlar sırf çift uyuşmazlıklara dayalı anlamsız çatışmalar da olabilir.

Mobbingin Planlı Uygulanma Sebepleri

yatay mobbing nedir?Tacizci kişinin kurban seçip mobbing uygulaması için muhtemel bir çıkar çatışması ya da ahenksuzluk söz konusu olması gerektiğinden bahsetmiştik. Mobbing uygulayan kişi sırf sevmediği iş arkadaşıyla aynı ortamı paylaşmak istemediği için bu teknike bilinçli bir biçimde müracaat edebilir. Bunula beraber işverenlerin ya da yöneticilerin uyguladığı mobbing ise çalışanı istifaya zorlayıp, tazminat ödemekten kurtulma atılımsi şeklinde de karşımıza çıkar.

İşverenlerin psikolojik taciz ile çalışan kişiyi işten bıktırması, iş yerini çekilmez hale getirmesi ve buna bağlı olarak çalışan kişinin hem iş yaşamına hem de özel hayatına maddi-manevi zararlar vermesi kurban kişiyi pes etmek zorunda bırakır. Kovmak(işten çıkarmak) yerine caydırma tekniğiyle kurbanın kendi talebiyle istifasını sağlamak, ihbar tazminatı gibi işverene yük olan maliyetlerden kurtulmayı amaçlar. Aslında kurban bilinçli olursa bunu engelleyebilir ve işvereni daha yüksek ödeme yükümlülüğüne mahkum edebilir (Birazdan bu konuya değineceğiz)


Mobbing ne tür tekniklerle karşımıza çıkar. Mobbing uygulayan kişiler ve gruplar kimlerdir?

Mobbing Türleri

Mobbing 3 farklı gruba ayrılmıştır.

1- Dikey Mobbing: En az görülen psikolojik taciz türüdür. Dikey mobbingde çalışanların yöneticiye uyguladığı caydırma politikası söz konusudur. Yöneticiyi (üst pozisyondaki kişiyi) kabullenmeme, çekememezlik gibi duygulardan kaynaklanır ve itaatsizlik, otoriteyi ezme, sorumluyu zor durumda bırakma gibi davranışlarla uygulanabilmektedir.

2- Yatay Mobbing: İş yeri hiyerarşisinde tacizci ve mağdur kişinin eşit konuma sahip olduğu psikolojik taciz türüdür. Aynı yetki ve benzer sorumluluklara sahip kişilerin arasında yaşanan bir takım çıkar çatışmaları ve uyuşmazlıklar sonucu tacizci kişinin aksiyona geçmesi ve hedefindeki iş arkadaşına, iş ortamını çekilmez kılması biçiminde kendini gösterir.

3- Düşey Mobbing: Yönetici ya da geniş kapsamıyla üst konumdaki kişinin, yetki ve otoritesini hedef kişilere karşı bezdirici bir biçimde kullandığı psikolojik taciz türüdür. Düşey mobbing türünde üstler, alt pozisyondaki kişiyi rencide ederek, aşırı iş yükü vererek, işten uzaklaştırmaya çalışırcasına çeşitli tacizlerde bulunur.


Mobbing Teşhisi Nasıl Konulur?

dikey mobbingRahatsız edici her davranışı mobbing nedenu olarak değerlendirmek doğru değildir. Mobbing teşhisi koyabilmek için yapılan etik dışı davranışların sistemli ve yeniden edici biçimde gözlemlenebiliyor olması gerekir. Mobbing bir süreçtir ve istisna durumlar (sıkça yeniden etmeyen tacizler) göz önüne alınarak değerlendirilemez. Mobbing ortalama 6 ay içinde isimlendirilebilir bir baskıya dönüşür ve önlem alması kısmen mümkün olabilir.

İletişim eksikliğinden kaynaklı, anlık kızgınlık ve iş geriliminin doğurduğu dönemsel çatışmaları mobbing nedenu olarak değerlendirmemek gerekir. Her işin gerektirdiği sorumluluklar ve sorumluluklara bağlı olarak ortaya çıkan gerilimli süreçler vardır. Bu süreçlerde çalışanlar birbiri ile geçici sorunlar yaşayabilir. Bu motivasyon yönetimine bağlı bir konudur ve uzman yöneticiler tarafından hızlıca engellenmesi olasıdır. Dolayısıyla dönemsel gerginliklere mobbing teşhisi koymamak ve buna bağlı motivasyon kaybı yaşamamak gerekir.


Mobbing Uygulamasına Karşı Önlem Almak İçin

düşey mobbing nedirYıldırma politikası, caydırma süreci ya da psikolojik tacize maruz kalan kişi-lerin önlem alabilmesi için ilk önce süreci doğru yorumlamış olmaları gerekir.

Psikolojik tacize maruz kaldığını düşünen kişi, tacizci ile direkt olarak iletişime geçip rahatsız olduğu davranışları ifade etmesi gerekir.

Kendini söylediği halde psikolojik tacize mahkum olan çalışanların, şirketin insan kaynakları departmanı ile iletişime geçmesi ve maruzatını yazılı olarak bildirmesi etkili bir önlem sürecidir.

İnsan kaynakları birimi olmayan ufak çaplı işletmeler için konuya müdahil olabilecek yetkili kişiler ile sözlü ve yazılı iletişim kurulması gereklidir. Şikayetin yazılı olarak bildirilmesi (e-posta, mektup vs) hukuksal sürece gidilmesi halinde ıspat niteliği taşıdığı için önemli bir detaydır.

Tacizci ya da yetkili kişilerden olumlu sonuç alınamadığı durumlarda sürece şahitlik eden kişiler eşliğinde konunun yeniden gündeme getirilmesi önemli bir aşamadır.

İşyeri, işçiler bir sendikaya bağlı ise şayet durumun sendika sorumlusu, yetkili isimlerle paylaşılması gerekir. Sendikalar bu tip durumlarda işçi adına çeşitli önlem ve uyarıları uygulamaktadırlar.

Yine sürecin hukuksal boyuta gelmesi halinde kanıt niteliği taşıması adına; mobbing sürecinde tıbbi rapor ederın alınması (mobbing sürecinde, kurbanda fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları yaşandığına dair belgeler) önemli bir önlem tekniğidir.

mobbing nedir

Mobbing Hukuksal Süreci Hakkında:

Mobbinge maruz kalan kişiler, uğradığı maddi ve manevi zararların giderilmesi adına hukuksal tekniklere müracaatlabilir. Anayasamızda direkt olarak mobbing sürecini ele alan maddeler olmasa bile “kişi hak ve özgürlüklerinin korunması“na dair çoğu madde bulunmaktadır.

Mobbing – Psikolojik tacize uğradığınızı düşünmeniz halinde işçi hakları mahkemelerine ve avukatlık bürolarına müracaat ederek bilgi alabilirsiniz.

Mobbing uygulayan işletme ya da kişilere, suçun ispatı halinde ağır cezai prosedürler uygulanmakta ve yüksek tazminat bedelleri ödetilmektedir.

Show More

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker